ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

บริการ Single Stock Futures Block Trade

ปัจจุบัน นักลงทุนที่ต้องการลงทุนซื้อขายผลิตภัณฑ์ Single Stock Future (“SSF”) จํานวนหลาย ๆ สัญญาผ่านระบบของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“TFEX”) จะใช้บริการการส่งคําสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ SSF แบบ Block Trade ซึ่งเป็นบริการที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนซื้อขาย SSF ได้จํานวน หลาย ๆ สัญญา ตาม TFEX กําหนดไว้ จำนวนขั้นต่ำที่ 20 สัญญา 100 สัญญา 500 สัญญา หรือ 1,000 สัญญา (1 สัญญา = 1,000 หุ้น) ขึ้นกับหลักทรัพย์อ้างอิงที่ต้องการทํารายการ และเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (TISCO) จึงให้บริการรับคําสั่งซื้อขาย Block Trade โดยที่นักลงทุนสามารถส่งคําสั่งซื้อขาย Single Stock Futures Block Trade ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดโดยโบรคเกอร์ให้บริการเป็นคู่สัญญา ให้กับนักลงทุนตามที่นักลงทุนต้องการ ซึ่งอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นอ้างอิง แล้วจึงบันทึกรายการซื้อขายแบบ Block Trade เข้ามาในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จึงทําให้นักลงทุนได้ใช้อัตราทด ของ Single Stock Futures ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่อง ทั้งการเข้าซื้อ และการขายคืน เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องของ Single Stock Futures บนกระดาน

ข้อดีของ SSF Block Trade

 1. ดอกเบี้ยต่ำ Long open เพียง 5.56% ต่อปี
  (*มีผลวันที่ 06 พ.ย. 2566*) , Short open 5.56% ต่อปี
 2. ให้บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คําปรึกษาอย่างเจาะลึก 
 3. สร้างโอกาสทํากําไร ได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง 
 4. ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า และค่าคอมมิชชั่นถูกกว่าการซื้อขายหุ้น 
 5. มีสภาพคล่อง มากกว่าการซื้อขาย TFEX บนกระดาน 

ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

จำนวนสัญญาขั้นต่ำของหุ้นแต่ละตัว

หุ้นอ้างอิง 20 สัญญา** โดยประกาศ TFEX มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2567

ADVANC
AEONTS
AOT
BBL
BH
CBG
CPALL
CPN
DELTA
EA
EGCO
GPSC
HANA
INTUCH
KBANK
KCE
KKP
PTTEP
SAWAD
SCB
SCC
THG
TISCO
TOP

หุ้นอ้างอิง 100 สัญญา ** โดยประกาศ TFEX มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2567

AMATA
AP
BA
BAM
BAY
BCH
BCP
BCPG
BGRIM
BDMS
BJC
BLA
BPP
CENTEL
CK
COM7
CPF
CRC
DTAC
GFPT
GLOBAL
GULF
HMPRO
ICHI
IVL
JMT
KTB
M
MAJOR
MBK
MEGA
MINT
MTC
OSP
OR
PSH
PSL
PTG
PTT
PTTGC
RATCH
RS
SCGP
SPALI
SPCG
STA
STEC
TASCO
TCAP
THCOM
TOA
TQM
TU
TVO

หุ้นอ้างอิง 500 สัญญา ** โดยประกาศ TFEX มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2567

AAV
AWC
BANPU
BEM
BEC
BTS
CHG
CKP
EASTW
EPG
ERW
BSRC
GUNKUL
IRPC
ITD
JAS
KEX
LH
LPN
ORI
PLANB
PRM
QH
S
SAMART
SGP
SIRI
SPRC
STGT
STPI
THANI
TKN
TTB
THAI
TPIPL
TPIPP
TRUE
TTA
TTCL
TTW
UNIQ
VGI
VNG
WHA
WHAUP

หุ้นอ้างอิง 1,000 สัญญา ** โดยประกาศ TFEX มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2567

BEAUTY
BLAND
SUPER
**หมายเหตุ จำนวนสัญญาขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ TFEX
ผลิตภัณฑ์
SET50 Index Futures
ผลิตภัณฑ์
Single Stock Futures
สินค้าอ้างอิง
หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ
ชื่อย่อ
ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง
ตัวคุณดัชนี (1 จุดของดัชนี/ขนาดของสัญญา)
1 สัญญา เท่ากับ 1,000 หุ้น
เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ราคาเสนอขายขั้นต่ำ (ต่อสัญญา)
0.01 บาท
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน
± 30% ของราคาที่ชำระล่าสุด
การจำกัดฐานะ
ตามประกาศ TFEX
วันซื้อขายวันสุดท้าย
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16.30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้ายในช่วง 15 นาที สุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้นโดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด
ตัวย่อเดือนหมดอายุ
H – มีนาคม, M – มิถุนายน,
U – กัยยายน, Z – ธันวาคม
ปีที่สัญญาครบอายุ
ปี ค.ศ. สองหลัก เช่นปี ค.ศ. 2020 ใช้เลข 20
เวลาซื้อขาย
Pre-Open : 09.15 น. – 09.45 น.
Mornning Session : 09.45 น. – 12.30 น.
Pre-Open : 13.45 น. – 14.15 น.
Afternoon Session : 14.15 น. – 16.55 น.

ข้อควรรู้

 1. Single Stock Futures Block Trade มีดอกเบี้ยจากการลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสม
 2. การส่งคำสั่งใช้วิธีการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเท่านั้น
 3. การปิดสัญญา Single Stock Futures Block Trade ต้องทำกับ บล. ทิสโก้ เท่านั้น ห้ามปิดสัญญา Single Stock Futures Block Trade กับ Broker อื่น
 4. การคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำ 3 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 0.005 บาท ต่อสัญญา
 5. ไม่สามารถ Open Short ช่วง Pre open, Pre Close ได้
 6. รายการที่ส่งมาหลัง 16.30 น. ต้องสั่งด้วยราคา ATC ของหุ้นอ้างอิงเท่านั้น
 7. กรณีที่คำสั่งซื้อขายของหุ้นอ้างอิงถูกจับคู่เพียงบางส่วน และไม่สามารถทำรายการ Block Trade ได้ นักลงทุนไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากมีโอกาสเกิดความเสียหายจากส่วนต่างราคา นักลงทุนจะต้องทำราคาซื้อขายให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่สามารถทำรายการ Block Trade ได้
 8. หากสถานะสัญญาหมดอายุ และนักลงทุนไม่ต้องการปิดสถานะ นักลงทุนต้องการต่อสัญญา (Rollover) ก่อน 12.30 น. ในวันทำการสุดท้ายของ สัญญานั้น โดยที่ราคา Rollover จะอ้างอิงราคาหุ้นตอนเปิดสถานะ หรือเป็นราคาที่ตกลงกัน
 9. XD,XR,XM,XA,XW กรณีนักลงทุนมีสถานะ Open Short บล.ทิสโก้ สงวนสิทธิ์การ Recall ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย

ข้อพึงระวัง : Single Stock Futures Block Trade มีอัตราทดสูงทำให้มีโอกาสทำกำไรมากและในทางตรงกันข้ามอาจจะขาดทุนมากได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures Block Trade

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี
อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ราคา <= 100 บาท
= 0.51 + 0.10%
ของ Contract Value
ราคา > 100 บาท
= 5.10 + 0.10%
ของ Contract Value
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า