ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5
รายละเอียด วันที่ ดาวน์โหลด
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย PPPM-W4 11/7/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย PPM-W2 03/7/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย LEO-W1 03/7/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น MILL_R2072024 02/7/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย PROEN 27/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย JCKH-W1 27/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย BTC-W6 25/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย PJW-W1 25/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ECL-W4 25/6/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : FSX 21/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ITEL-W3 21/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย SMT-W3 13/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย CHO-W3 13/6/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย NVD-W3 31/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย SENX-W1 31/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : INSURE 30/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : VIH 29/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : AJ 29/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย JMART-W4 29/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย STOWER-W4 29/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : WAVE 28/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : BYD 27/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย MIDA-W3 27/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : CGH 17/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : EMC 17/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ML-W3 17/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย J-W2 17/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย A5-W2 17/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย CI-W2 14/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย TRITN-W5 14/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย AQUA-W3 14/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย AKR-W2 14/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ECF-W4 13/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : RT-W1 10/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : FLOYD-W1 10/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : COLOR-W2 10/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : CGH-W4 10/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : RS-W4 7/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : RT 7/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : MILL-W6 7/5/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ASW-W1 2/5/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : PSTC 30/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย SAMTEL-W1 30/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย SAMART-W3 30/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย K-W2 26/4/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น MITSIB 26/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : RWI-W3 26/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : MBK-W2 26/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : SABUY-W1 24/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : TFG-W3 24/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : NEWS-W7 10/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : NDR-W2 10/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : KUN-W1 5/4/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : SOLAR 4/4/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย XPG-W4 1/4/2024
TENDER OFFER หุ้น BKI เพื่อเพิกถอน 9/1/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : TITLE 26/3/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น TERA สำหรับผู้ถือหุ้น NEX 26/3/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย GLOCON-W5 13/1/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : POLAR 5/3/2024
แจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์ : INETREIT 4/3/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : PROEN-W1 4/3/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : SENA-W1 4/3/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : CHO 21/2/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : B-W7 21/2/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : KKP-W5 13/2/2024
แจ้งรายละเอียด TENDER หุ้น KEX เพื่อครอบงำกิจการ 12/2/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : HEALTH-W2 12/2/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : UBIS-W1 1/2/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : CWT-W6 1/2/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : CHEWA-W2 31/1/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย MINT-W9 30/1/2024
แจ้งขยายระยะเวลาจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน : HYDRO 25/1/2024
แจ้งขยายระยะเวลาจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : HYDRO-W2 25/1/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : POLAR 17/1/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น J 16/1/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น CMO 10/1/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : AS-W2 9/1/2024
รายละเอียด
วันที่
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : NEWS-W7
10/04/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : NDR-W2
10/04/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : KUN-W1
05/04/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : SOLAR
04/04/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย XPG-W4
01/04/2024
TENDER OFFER หุ้น BKI เพื่อเพิกถอน
09/01/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : TITLE
26/03/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น TERA สำหรับผู้ถือหุ้น NEX
26/03/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย GLOCON-W5
13/01/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : POLAR
05/03/2024
แจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์ : INETREIT
04/03/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : PROEN-W1
04/03/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : SENA-W1
04/03/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : CHO
21/02/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : B-W7
21/02/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : KKP-W5
13/02/2024
แจ้งรายละเอียด TENDER หุ้น KEX เพื่อครอบงำกิจการ
12/02/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : HEALTH-W2
12/02/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : UBIS-W1
01/02/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : CWT-W6
01/02/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย : CHEWA-W2
31/01/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย MINT-W9
30/01/2024
แจ้งขยายระยะเวลาจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน : HYDRO
25/01/2024
แจ้งขยายระยะเวลาจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : HYDRO-W2
25/01/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น : POLAR
17/01/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น J
16/01/2024
รายละเอียดการจองซื้อหุ้น CMO
10/01/2024
รายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : AS-W2
09/01/2024