ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

รางวัลและความสำเร็จ

1673946745809

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ (Best Domestic Brokerage in Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ (Best Domestic Brokerage in Thailand) จากการโหวตของ Asiamoney Brokers’ Poll 2021 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

1673946745809

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ (Best Domestic Brokerage in Thailand)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ (Best Domestic Brokerage in Thailand) จากการโหวตของ Asiamoney Brokers’ Poll 2021 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

1673946569156

รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม กลุ่มพลังงาน
คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล xxxxx บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม กลุ่มพลังงาน ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1673946493680

รางวัล Outstanding กลุ่มเทคโนโลยี
คุณฐาปน พานิช หัวหน้าสำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัล Outstanding กลุ่มเทคโนโลยี ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1673946404880

รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิค
คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิค (ไม่แยกประเภทนักลงทุนรายบุคคลและรายสถาบัน) ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2020) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1673946030252

รับมอบใบรับรองครั้งที่ 3 จาก CAC
กลุ่มทิสโก้ และบริษัทในเครือ ได้แก่ ธนาคารทิสโก้, บลจ.ทิสโก้ และ บล.ทิสโก้ ร่วมรับมอบใบประกาศรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และมีแนวปฏิบัติป้องกันการรับ-จ่ายสินบนครบตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด เป็นครั้งที่ 3 จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) พร้อมร่วมงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 10 ปัจจุบันมีบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC แล้ว 953 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง 397 บริษัท

1606878383042

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018
ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลประเภท ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม-นักลงทุนรายสถาบัน ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

1606878445010

IAA BEST ANALYST AWARDS 2018
นักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม หมวดเทคโนโลยี – นักลงทุนรายสถาบัน ระดับบุคคล ในงานมอบรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 (IAA BEST ANALYST AWARDS 2018 ) จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งพิจารณาจากผลโหวตของนักลงทุนรายสถาบัน พร้อมด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ

1606879447595

Outstanding Securities Company Awards – Retail Investors
ในงาน SET Awards 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606879539582

Best Securities Company Awards -Retail Investors
ในงาน SET Awards 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606879642758

Outstanding Securities Company Awards – Institutional Investors
ในงาน SET Awards 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606879917856

Outstanding Securities Company Awards – Retail Investors
ในงาน SET Awards 2013 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606879828413

Outstanding Securities Company Awards – Institutional Investors
ในงาน SET Awards 2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606879819221

Outstanding Securities Company Awards – Retail Investors
ในงาน SET Awards 2014 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606879978668

Overall: Best Research House
รางวัล “ทีมวิจัยยอดเยี่ยม” (Overall: Best Research House)

สายผู้ลงทุนรายบุคคล ในงาน “SAA Awards for Analysts 2012” ที่จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

1606880064533

Outstanding Securities Company Awards – Retail Investors
ในงาน SET Awards 2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1606880135681

Best Securities Company Awards 2011
บล.ทิสโก้ คว้ารางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Best Securities Company Awards) จาก SET Awards 2011 ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยพิจารณาผลงานจาก 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพบริการที่ดีและผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมหลักทรัพย์ที่หลากหลาย

1606880184556

Best Domestic Equity House in Thailand 2010
บล.ทิสโก้ ตอกย้ำคุณภาพโบรกเกอร์ชั้นนำของไทย คว้ารางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” (Best Domestic Equity House)” จาก Asiamoney Awards 2010 ด้วยความโดดเด่นด้านผลงานวิจัยและคุณภาพของการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

1509939674320

Investment Bank of the Year 1996-1997
โดย นิตยสาร Asiamoney

บล.ทิสโก้ได้รับเลือกจาก Asiamoney ให้ได้รับรางวัล “Investment Bank of the Year 1996-1997” (วาณิชธนกิจดีเด่นแห่งปี) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ รวมทั้งสถาบันการเงินข้ามชาติที่มีผลงานโดดเด่นด้านบริการวาณิชธนกิจในแต่ละปี

1509940354456

รางวัลและความสำเร็จ | บล.ทิสโก้
โดย นิตยสาร Asiamoney

1606813322412

Best Domestic Securities House 1998 โดย นิตยสาร Finance Asia
โดย นิตยสาร Finance Asia
บล.ทิสโก้ได้รับรางวัล “Best Domestic Securities House 1998” (บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศดีเด่น) ประจำปี 2541 ด้วยความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคแม้จะพบความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ตลาดเกิดภาวะวิกฤต

1606813014482

Best Privatization-Related Offering and Best Overall Equity Deal 1998 (July)
โดย นิตยสาร Finance Asia

1606813628485

Best Overall Equity Deal 2001
โดย นิตยสาร Finance Asia
บล.ทิสโก้ รับรางวัล “Best Overall Equity Deal 2001” (ผลงานด้านตลาดทุนดีเด่น) ประจำปี 2544 จาก Finance Asia ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่า 9,750 ล้านบาท

1606813924594

Best Privatization Related Offering 2001
โดย นิตยสาร Finance Asia

บล.ทิสโก้ยังได้รับรางวัล “Best Privatization Related Offering 2001” (ผลงานด้านการนำหุ้นรัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในปีเดียวกันด้วย

1606814030850

Best Domestic Equity House in Thailand 2002
โดย นิตยสาร Asiamoney

บล.ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2545 ซึ่ง Asiamoney ประกาศถึงความสำเร็จทั้งในด้านวาณิชธนกิจ บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการยอมรับในคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากความเห็นของผู้จัดการกองทุนทั่วภูมิภาค

1606814140667

SET Awards 2003
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Best Brokerage Service

บล.ทิสโก้ ได้รับคัดเลือกจาก บล.หลักทรัพย์ทั้งสิ้น 37 บริษัท ให้ได้รับรางวัล “Best Brokerage Service” (การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น) โดยพิจารณาจากคุณภาพในการให้บริการแก่นักลงทุนรายย่อย ความพร้อมของระบบ ความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

Best Research House

บล.ทิสโก้ยังได้รับรางวัล “Best Research House” (สำนักวิจัยหลักทรัพย์ดีเด่น) อีกรางวัลหนึ่งด้วย อันเป็นการยืนยันคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสำนักวิจัยทิสโก้ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

1606814912350

Best Local Brokerage in Thailand 2006
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Best Local Brokerage” ของประเทศไทย ประจำปี 2006 จาก Asiamoney Brokers Poll ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 1,600 ราย จาก 1,000 สถาบัน ทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโบรกเกอร์ทั่วภูมิภาคเอเซียทำการประเมินคุณภาพการให้บริการการ ซื้อขายหลักทรัพย์ต่อนักลงทุนสถาบันและคุณภาพงานวิเคราะห์ โดยบล.ทิสโก้ยังคงได้รับการ โหวตให้เป็นโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมอีกครั้งในปีนี้ หลังจากได้ครองตำแหน่งนี้ติดต่อกันในปี 2004-2005

1606814332071

SET Awards 2004
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บล.ทิสโก้ได้รับ SET Awards 2 รางวัล ได้แก่ “Best Brokerage Service” (บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น) และรางวัล “Best Research House” (งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีเด่น) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

Best Brokerage Service

รางวัล “บริการซื้อขายหลักทรัพย์ดีเด่น” สำหรับลูกค้ารายย่อย (Best Brokerage Service – Retail Clients) พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพในด้านการซื้อหลักทรัพย์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

Best Research House

รางวัล “งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ดีเด่น” สำหรับนักลงทุนรายย่อย (Best Research House – Retail Clients) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพครอบคลุมจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่หลากหลาย ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

1606814478428

Best Domestic Equities House in Thailand 2004
โดย นิตยสาร Asiamoney

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นของไทย ด้วยความสำเร็จในด้านวาณิชธนกิจ คุณภาพในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งคุณภาพงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของสำนักวิจัยทิสโก้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

1606814505174

Best Research House – Most Popular Brokers 2004
โดย นิตยสาร Money and Wealth

1606814239068

Best Local Brokerage
โดย นิตยสาร Asiamoney

บล.ทิสโก้ คว้าตำแหน่ง Best Local Brokerage ในประเทศไทย จาก Asiamoney Brokers Poll ประจำปีนี้ หลังจากที่เมื่อกลางปี ได้รับรางวัล Best Domestic Equities House จากนิตยสาร Asiamoney มาแล้ว

Best Local Brokerage เป็นการจัดอันดับโบรกเกอร์ในประเทศต่างๆ จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการซึ่งก็คือ นักลงทุนสถาบัน หรือ Fund Manager กว่า 3,500 รายทั่วโลก ทำการ rate โบรกเกอร์ต่างๆ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวกับคุณภาพบริการซื้อขายรวมถึงคุณภาพงานวิเคราะห์

Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า