การควบรวมกิจการและเข้าซื้อกิจการ
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

การควบรวมกิจการและเข้าซื้อกิจการ

ด้วยความเป็นผู้นำในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ บล.ทิสโก้สามารถใช้เครือข่ายที่กว้างขวางในการหาโอกาสการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ด้วยทีมงานวาณิชธนกิจที่มีประสบการณ์สูง บล.ทิสโก้ สามารถให้คำปรึกษาและนำพาลูกค้าของเราผ่านกระบวนการในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการได้โดยราบรื่น ซึ่งรวมถึงการศึกษาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาข้อมูลแผนงานและผลกระทบแก่บริษัท การจัดโครงสร้าง จัดทำแบบจำลองทางการเงินและประเมินมูลค่ากิจการ การเจรจา การประสานงานกับที่ปรึกษาอื่นและหน่วยงานที่กำกับดูแล จนถึงการลงนามในสัญญาและปิดการซื้อขาย นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ยังให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) และการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) อีกด้วย

การให้บริการบริการเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการที่ครบวงจรของทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วย

 • การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ
 • การปรับโครงสร้างบริษัท
 • การทำการขายเชิงกลยุทธ์
 • การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
 • การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting)

ผลงานในการควบรวมกิจการ และเข้าซื้อกิจการของ บล.ทิสโก้

ลูกค้า ขอบเขต การให้บริการ
รายการธุรกรรม
มูลค่า(ล้านบาท)
วันที่งานสำเร็จ
tccc
บมจ. ไทยเซ็นทรัล เคมี การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่ปรึกษาทางการเงินในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง
240
ก.พ. 2558
rojana
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น บมจ. ไทคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ผ่านตลาดหลักทรัพย์
6,500
พ.ย. 2557
aeon
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทของ ACS Capital
360
ส.ค. 2555
cpf
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท เชสเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
450
ก.ค. 2555
umi
บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI)
90
มิ.ย. 2555
mitr phol
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์/การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล (UST) และเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
12
เม.ย. 2555
gunkul
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) การทำการขายเชิงกลยุทธ์
ที่ปรึกษาทางการเงินในการจำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 60 ในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
630
มี.ค. 2555
shin corporation
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) การทำการขายเชิงกลยุทธ์
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นสามัญของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) จำนวน 61 ล้านหุ้น ให้แก่ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
7,930
ธ.ค. 2554
mitr phol
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ยูไนเต็ดแสตนดาร์ด เทอร์มินัล (UST)
482
ต.ค. 2554
osk
OSK Investment Bank Berhad การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (OSK)
974
ก.ย. 2554
mfec
บมจ. เอ็มเอฟอีซี (MFEC) การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของกลุ่มบริษัทชั้นนำทางด้านไอที
791
มิ.ย. 2554
cpf
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการในกัมพูชา 25 เปอร์เซ็นต์
500
ม.ค. 2554
strategic
บริษัท สตราทีจิค เบฟเวอร์เรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จำนวน 155,438,524 หุ้น ของ บมจ. เสริมสุข
มิ.ย. 2553
cimb thai
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการขายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด และการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ใน Portfolio ของธนาคาร
3,390
เม.ย. 2553
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน (FIDF) การทำการขายเชิงกลยุทธ์
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นทั้งหมด ที่กองทุนถือใน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 47.6
32,673
เม.ย. 2553
scg
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. ควอลิตี้คอน สตรัคชั่นโปรดัคส์ (Q-CON)
263
เม.ย. 2553
thaitapwater
บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท วอเตอร์โฟลว์ จำกัด และบริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด
216
ม.ค. 2553
dai ichi life
Dai-ichi Mutual Life Insurance Company การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการการลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจและเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 24 ในกิจการของ บจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต โดย บริษัท Dai-ichi Mutual Life Insurance
ไม่มีข้อมูล
ก.ค. 2551
ptt
บมจ. ปตท. การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ / การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ ระหว่างบมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) (ATC) และบมจ. โรงกลั่นน้ำมันระยอง (RRC)
148,000
ธ.ค. 2550
pteep logo on white 1
บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม การทำการขายเชิงกลยุทธ์
ที่ปรึกษาทางการเงินในการขายหุ้นบริษัท ไทย ออยล์ เพาเวอร์ จำกัด
2,300
พ.ย. 2548
mfec
บมจ. เอ็มเอฟอีซี การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงินในการซื้อหุ้น จำนวน 6.4 ล้านหุ้นในบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
119
เม.ย. 2548
american standard
American Standard Inc. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ / การเพิกถอนหลักทรัพย์ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) (ASTL) จำนวน 1,202,020 หุ้น และเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
324.5
ม.ค. 2547
cppc
บมจ. ซีพีพีซี การปรับโครงสร้างบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินในการกระบวนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
ไม่มีข้อมูล
2547
agc
Asahi Glass Co., Ltd. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ / การเพิกถอนหลักทรัพย์ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี (TAG) จำนวน 11,065,740 หุ้น และเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
221.3
ส.ค. 2544
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า