การระดมทุนในตลาดทุน
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

การระดมทุนในตลาดทุน

บล.ทิสโก้ มีชื่อเสียงในการเป็นผู้นำการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนมายาวนานและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัลล่าสุดที่ บล. ทิสโก้ ได้รับคือรางวัล “Best Domestic Equity House in Thailand” จากนิตยสาร Asiamoney ในปี 2553 บล. ทิสโก้ มุ่งเน้นในการใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้วยความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมถึงความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ จึงทำให้กระบวนการต่างๆ สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ทีมงานวาณิชธนกิจยังได้รับการสนับสนุนจากทีมงานฝ่ายลูกค้าสถาบัน ฝ่ายลูกค้าทั่วไป และฝ่ายวิจัย ซึ่งได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงมั่นใจได้ว่าการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นจะประสบความสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี การให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ครบวงจรของทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วย
 • IPO การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
 • PO การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
 • PP การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง

ผลงานในการระดมทุนในตลาดทุนของ บล.ทิสโก้

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
บทบาท และ ขอบเขตการให้บริการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
วันที่เข้าซื้อขาย
gpsc
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปโดยและกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
374 ล้านหุ้น (10,035 ล้านบาท)
18 พ.ค. 58
namyong
บมจ.นามยง เทอร์มินัล (NYT) บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
205.5 ล้านหุ้น (2,445 ล้านบาท)
25 พ.ย. 56
pteep logo on white
บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
650 ล้านหุ้น (92,300 ล้านบาท)
19 ธ.ค. 55
vgi
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
88 ล้านหุ้น (3,080 ล้านบาท)
11 ต.ค. 55
lv
บมจ. แอล.วี.เทคโนโลยี (LVT) MAI/ ธุรกิจขนาดกลาง
ที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนในการรับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ โดยเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) / การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO)
37.5 ล้านหุ้น (PP)51.8 ล้านหุ้น (RO) (136 ล้านบาท)
1 ธ.ค. 54 (PP) 23 มี.ค. 55 (RO)
starmicro
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT) เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนในการรับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญ โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น
46 ล้านหุ้น (738 ล้านบาท)
4 เม.ย. 54
ssi
บมจ. สหวิริยา สตีลอินดัสตรี ( SSI) สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม โดยเสนอขายหุ้น ให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
2,620 ล้านหุ้น (3,144 ล้านบาท)
3 มี.ค. 54
gunkul
บมจ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ทรัพยากร / พลังงานและ สาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
100 ล้านหุ้น (540 ล้านบาท)
19 ตค. 53
starmicro
บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) (SMT) เทคโนโลยี / ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
92 ล้านหุ้น (455.40 ล้านบาท)
24 ก.ย. 52
ttcl
บมจ. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น (TTCL) อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
130 ล้านหุ้น (552.50 ล้านบาท)
16 มิ.ย. 52
thaitapwater
บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) ทรัพยากร / พลังงานและ สาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
1,000 ล้านหุ้น (4,200 ล้านบาท)
22 พ.ค. 51
majordevelopment
บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
200 ล้านหุ้น (940 ล้านบาท)
27 พ.ย. 50
bualuang
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) ธุรกิจการเงิน / เงินทุนและ หลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
40 ล้านหุ้น (480 ล้านบาท)
28 ก.ย. 48
thai
บมจ. ไทยน็อคซ์ สเตนเลส (INOX) สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
2,500 ล้านหุ้น (5,250 ล้านบาท)
14 ธ.ค. 47
pacificpipe
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
15.3 ล้านหุ้น (668.5 ล้านบาท)
8 พ.ย. 47
syrus
บล. ไซรัส จำกัด (มหาชน) (SYRUS) ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
60 ล้านหุ้น (660 ล้านบาท)
27 ต.ค. 47
tpipl
บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
300 ล้านหุ้น (11,100 ล้านบาท)
19 ม.ค. 47
kim eng
บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KEST) ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายร่วม โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน เป็นครั้งแรก
132.8 ล้านหุ้น (1,899 ล้านบาท)
3 ธ.ค. 46
siam city bank plc
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
370 ล้านหุ้นและ 740 ล้าน ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ (8,399 ล้านบาท)
24 พ.ย. 46
picnic gas engineering
บมจ. ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เคมิคัลส์ (PICNI) ทรัพยากร / พลังงานและ สาธารณูปโภค
ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายร่วม โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
40 ล้านหุ้นและ 10 ล้าน ใบสำคัญแสดง สิทธิ (1,200 ล้านบาท)
14 พ.ย. 46
mfec
บมจ. เอ็มเอฟอีซี (MFEC) เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
40 ล้านหุ้น (190 ล้านบาท)
8 ต.ค. 46
egv
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (EGV) บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
60 ล้านหุ้น (300 ล้านบาท)
มิ.ย. 46
president bakery
บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (PB) เกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
6.37 ล้านหุ้น (159 ล้านบาท)
25 ธ.ค. 45
powe line
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / วัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
9 ล้านหุ้น (261 ล้านบาท)
12 ธ.ค. 45
ptt
บมจ. ปตท. (PTT) ทรัพยากร / พลังงานและ สาธารณูปโภค
Joint Global Co-ordinator และผู้จัดการ การจัดจำหน่าย โดยเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
800 ล้านหุ้น (32,200 ล้านบาท)
6 ธ.ค. 44
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า