การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

บล.ทิสโก้ พร้อมที่จะนำเสนอการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เพื่อการหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงของการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการหาเงินกู้ยืมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมุ่งไปที่ตลาดทุนโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางจึงทำให้สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานของ บล.ทิสโก้ เราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและช่วงเวลาการเสนอขายตราสารหนี้ที่เหมาะสมจากการศึกษาสภาวะและแนวโน้มตลาดอย่างละเอียด นอกจากนี้เรายังมีฐานนักลงทุนสถาบันที่กว้างขวางและแข็งแกร่งกอปรกับฐานลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารทิสโก้ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าการเสนอขายตราสารหนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

การให้บริการเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ที่ครบวงจรของทีมงานวาณิชธนกิจของ บล.ทิสโก้ ประกอบด้วย

 • หุ้นกู้
 • หุ้นกู้แปลงสภาพ
 • การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
 • ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) และการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging)

ผลงานในการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บล.ทิสโก้

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ
บทบาท
มูลค่า(ล้านบาท)
วันที่ออกหลักทรัพย์
mizuho
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
3,000
28 ก.ย. 2558
tisco tokyo
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
25 มี.ค. 2558
tisco tokyo
บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
17 ก.ย. 2556
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,243
19 ธ.ค. 2555
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
504
4 เม.ย. 2555
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
30 มี.ค. 2555
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
8 มี.ค. 2555
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
4,324
1 มี.ค. 2555
thaitapwater
บมจ. น้ำประปาไทย
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
3,500
22 ก.พ. 2555
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
13 ธ.ค. 2553
q house
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
2,000
11 ต.ค. 2553
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
17 พ.ค. 2553
easy buy
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
3,500
6 ส.ค. 2552
ptt
บมจ. ปตท.
ทรัพยากร / พลังงาน และสาธารณูปโภค
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
30,000
31 ก.ค. 2552
major
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,500
15 มิ.ย. 2552
pteep logo on white 1
บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ทรัพยากร / พลังงาน และสาธารณูปโภค
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
40,000
29 พ.ค. 2552
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
2,000
25 พ.ค. 2552
ptt
บมจ. ปตท.
ทรัพยากร / พลังงาน และสาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
15,000
6 มี.ค. 2552
thaitapwater
บมจ. น้ำประปาไทย
ทรัพยากร / พลังงาน และสาธารณูปโภค
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
7,000
26 ก.พ. 2552
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
2,000
17 ก.พ. 2552
ptt chem
บมจ. ปตท.เคมิคอล
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
12,000
4 ธ.ค. 2551
thai airways
บมจ. การบินไทย
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
7,000
2 ต.ค. 2551
aeon
บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
2,000
25 ส.ค. 2551
mitr phol
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
3,500
20 ธ.ค. 2550
thai airways
บมจ. การบินไทย
บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
7,500
22 พ.ย. 2550
supalai
บมจ. ศุภาลัย
อสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
10 ก.ย. 2550
tisco
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
4,000
24 พ.ค. 2550
tri petch
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
3,500
ก.ค. 2547
isuzo
บริษัท อีซูซุ (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
1,000
เม.ย. 2547
บริษัท ไทยคอมเมอร์เชียล ออโต้ จำกัด
ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
500
ต.ค. 2546
hi way
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด
ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
400
ก.ย. 2546
tisco
บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน /เงินทุน และหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
2,000
ก.ค. 2545
Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า