ข้อมูลเกี่ยวกับ NVDR
ติดต่อสอบถาม โทร 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 5

ข้อมูลเกี่ยวกับ NVDR

NVDR หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด” (Thai NVDR Company Limited) NVDR เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์และเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนชาวต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า NVDR จะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่ผู้ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้

หลักทรัพย์อ้างอิง

 • หุ้นสามัญ
 • หุ้นบุริมสิทธิ
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 • ใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

คุณลักษณะของ NVDR

เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ กลต.ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต.เลขที่ กจ 34/2543 เรื่องการระบุหลักทรัพย์ประเภทอื่น (เลขที่ 4) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. สำหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต NVDR ที่แสดงอยู่ในหน้า “ยอดคงเหลือ” จะมีเครื่องหมาย “- R” ต่อท้ายจากชื่อหุ้นปกติ


ราคา NVDR

ราคา NVDR จะเหมือนกันกับราคาของหุ้นสามัญที่อ้างอิงอยู่ ซึ่งท่านสามารถดูได้จากหน้าเรียลไทม์


สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก NVDR

ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ (Foreign Limit) หรือการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ (Financial Benefits) เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights)


ประเภทของผู้ลงทุน กำไรจากการซื้อขาย เงินได้เทียบเท่าเงินปันผล
คคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ 180 วันในปีภาษี ได้รับการยกเว้นภาษี กรณียินยอมให้บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ กรณีไม่ยินยอมให้บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 จะต้องนำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาที่มิได้อาศัย อยู่ในประเทศไทย หรืออาศัยอยู่ในประเทศไม่เกิน 180 วัน ในปีภาษี ได้รับการยกเว้นภาษี เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของกิจการ ต้องนำมารวมคำนวณในเงินได้ของกิจการ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายของต่างประเทศที่มิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทย เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 เสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

การสั่งซื้อ/ขายหุ้น NVDR

การสั่งซื้อ/ขายหุ้น NVDR เป็นลักษณะเดียวกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ NVDR สามารถสั่งซื้อหรือขาย ผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ (Broker) ได้ตลอดเวลา โดยให้ระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายว่าเป็นการซื้อ หรือขาย NVDR 


การขอเปลี่ยนหุ้นเป็น NVDR

ในช่วงแรกที่เปิดให้ซื้อขาย NVDR ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ บนกระดานหลักอยู่มายื่นขอเปลี่ยนหุ้นดังกล่าวเป็น NVDR ได้ โดยผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด และไม่ต้องทำรายการ Put-through ผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่มีการซื้อขาย NVDR ตัวแรกเกิดขึ้น แต่หลังจากนั้นหากผู้ลงทุนต้องการเปลี่ยนหุ้นเป็น NVDR จะต้องทำรายการผ่านระบบ Put-through ของตลาด หลักทรัพย์เท่านั้น


การขอเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้น

หากผู้ถือ NVDR ต้องการเปลี่ยนสถานะจากผู้ถือ NVDR เป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือ NVDR 
นั้นจะต้องทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยให้สมาชิกทำรายการ Put-through (ขาย NVDR และซื้อหุ้น)


ค่านายหน้า

อัตราค่านายหน้าในการซื้อขาย NVDR จะเหมือนกับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น ลูกค้าจะต้องเสียค่านายหน้าเท่ากับ 0.15% หรือ 0.20% ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อขาย แล้วแต่ประเภทบัญชีของลูกค้า (ค่านายหน้าขั้นต่ำเท่ากับ 25 บาทต่อ 1 รายการ)


โพสล่าสุด

Scroll to Top

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า